Het Belgisch register wordt aangestuurd door de Dienst Gynaecologie Verloskunde van UZ leuven en het Departement Gynaecologie-Verloskunde, Université de Liège Met steun van de BGOG, de VVOG, de GGOLFB en de EOTDD.


 

vragen en antwoorden
Types mola’s?

Complete mola’s zijn zwangerschappen waarbij er geen embryo of fœtus wordt gevormd. Het weefsel van de abnormale placenta heeft het aspect van ‘een druiventros’. Partiële mola’s… Lees meer->

waarom registreren
Waarom registreren?

Door de zeldzaamheid van de ziekte is de diagnose, de behandeling en het opvolgingsbeleid niet altijd optimaal. Het doel van het Register is uw behandeling te optimaliseren en meer informatie… Lees meer->

Hoe contacteren?

Het centrum kan pas advies geven nadat de patiënte een toestemmingsformulier heeft getekend. Dit dient voor Vlaanderen gefaxed te worden naar 016/34 76 87. Nadien wordt een… Lees meer->

Onze objectieven?

Patiënten met de ziekte beter informeren over deze zeldzame ziekte en artsen helpen de diagnose, de behandeling en de opvolging te optimaliseren. Lees meer->