Missie

Wat is ons objectief?

Patiënten met de ziekte beter informeren over deze zeldzame ziekte en artsen helpen de diagnose, de behandeling en de opvolging te optimaliseren.

Tot wie richt het Belgisch Register voor mola hydatidosa en andere trofoblastziekten zich?

Tot alle artsen en patiënten die een vraag over mola hydatidosa of andere trofoblastziekten wensen te overleggen met het register. Het register omvat 2 meldingspunten, gebaseerd voor Vlaanderen in UZ Leuven en voor Franstalig België in CHU de Liège, Sart Tilman te Luik.

Hoe het Belgisch register contacteren?

Het register kan pas advies geven nadat de patiënte een toestemmingsformulier heeft getekend. Dit dient voor Vlaanderen gefaxed te worden naar 016/34 76 87. Nadien wordt een registratieformulier ingevuld, en aan de behandelende arts gevraagd om de anatomopathologische coupes op te sturen naar UZLeuven en het Laboratorium van de patiënte gecontacteerd om de HCG waarde te verkrijgen. Hierna wordt aan de behandelende arts een behandelingsplan voorgesteld.

Wie zijn wij?

De zeldzaamheid van de aandoening maakt dat ze weinig gekend is en de behandeling vraagt overleg met artsen van verschillende disciplines (gynaecologen, radiologen, oncologen, pathologen etc.). Ons centrum verenigt deze specialismen en heeft een bijzondere interesse in deze ziekte. Om meer te weten te komen over deze ziekte legt het Register een Belgische Databasis aan van mola en andere Gestationele Trofoblast Ziekten, dit in samenwerking met de EOTTD European Organisation for Treatment of Trophoblastic Disease).