Veel voorkomende vragen

Aan welk ritme moeten de hCG doseringen gebeuren ?

In geval van complete of partiële molaire zwangerschap : Wekelijks tot men 2 normale waardes heeft. Na normalisatie: Bij patienten met een normaal hCG 8 weken na de zuigcurettage → maandelijkse controle gedurende een periode van 6 maanden na curettage Bij patienten die een normaal hCG bereiken > 8 weken na de zuigcurettage → maandelijkse controle tot 6 maanden na normalisatie van de hCG titer. Tijdens deze periode is adequate contraceptie belangrijk!

Hoe de diagnose stellen van een persisterende trofoblastziekte?

  • Het opnieuw stijgen met 10% of meer op 3 opeenvolgende wekelijkse waarden (dag 1, 8 en 15)
  • Stagnatie op minstens 4 opeenvolgende wekelijkse waarden (dagen 1, 8, 15 en 22), vermits de afname zelden gelijkmatig verloopt (de patiënte loopt geen gevaar door drie weken te wachten en het vermijdt onnodige chemotherapie).
  • Gestegen hCG 24 weken na het verwijderen van de mola.
  • Een histologische diagnose van choriocarcinoma.
  • Hevige vaginale of gastrointestinale of intraperitoneale bloedingen.
  • Evidentie van metastasen in hersenen, lever, gastro-intestinaal of metastasen > 2 cm in de longen.

Welke contraceptie gedurende de opvolging ?

In afwezigheid van contra-indicaties is het nemen van een contraceptie op basis van oestrogeen-progesteron of enkel progesteron aangeraden onmiddellijk na de evacuatie en gedurende de periode van hCG opvolging. Een spiraaltje mag geplaatst worden, maar minstens 6 weken na de evacuatie van de mola.

Kinderwens na complete of partiële mola

Patienten met een normaal hCG 8 weken na de zuigcurettage mogen zwanger worden 6 maanden na evacuatie. Patienten die pas een normaal hCG bereiken > 8 weken na de zuigcurettage, mogen zwanger worden 6 maanden na normalisatie van hCG titer. Nadat de patiente één (complete, partiele of persisterende) mola heeft meegemaakt, is het risico op een nieuwe molaire zwangerschap ongeveer 1% (in algemene Belgische populatie 0.1% kans op mola). 6-10 weken na iedere toekomstige zwangerschap dient steeds het hCG gecontroleerd te worden (bevalling,  abortus, miskraam en extrauteriene zwangerschap).